In Nederland worden jaarlijks ruim 15.000 a 16.000 slachtoffers buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dit zijn er 300 per week of bijna elke 2 uur één! In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dit thuis, ongeveer 20% gebeurt elders. Omstander-reanimatie verdubbelt de overlevingskans. Er is ook een reanimatie app van de Hartstichting.
Inmiddels hebben in Nederland ongeveer drie miljoen mensen de basiscursus reanimatie gevolgd. De doelstelling van de Nederlandse Hartstichting is: het vergroten van de overlevingskansen bij een plotselinge hartstilstand, in samenwerking met overheden, bedrijfs- en verenigingsleven, reanimatiepartners en vrijwilligers, te realiseren dat een getrainde leek binnen 6 minuten na een hartstilstand reanimeert en, indien beschikbaar, met een Automatische Externe Defibrillator (AED) defibrilleert.
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee een elektrische schok toegediend kan worden. De oorzaak van een hartstilstand is in de meeste gevallen een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). Door met behulp van een AED snel een elektroshock toe te dienen (defibrillatie) kan de overlevingskans stijgen tot boven de 70%! Voor elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%. Daarom komen op steeds meer plaatsen AED's te hangen. Snel en deskundig gebruik van een AED vergroot dus de overlevingskansen bij een hartstilstand.