Al meer dan 30 jaar maakt de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Momenteel op ruim 300 locaties in het land.
De Hartstichting ondersteunt hen actief met informatiemateriaal, advies en voorlichting. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn de cursuskosten laag. Alleen kosten als aanschaf poppen, AEDs, zaalhuur, administratiekosten en een onkostenvergoeding voor de instructeur worden betaald uit bijdragen van de cursusdeelnemers.
Een organisatie mag zich een Reanimatiepartner van de Hartstichting noemen, nadat een convenant is ondertekend. Zo gaan de Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan. U kunt dit partnerschap herkennen aan bovenstaand logo.

Convenant

Het convenant is ontwikkeld door de Hartstichting. Enerzijds is het bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de rol van de Hartstichting. Anderzijds vermeldt het de eisen waaraan de organisaties moeten voldoen die met de Hartstichting willen samenwerken. Dit zijn de belangrijkste afspraken.
Een Reanimatiepartner van de Hartstichting:
  • is een stichting of vereniging;
  • heeft geen winstoogmerk;
  • wordt bestuurd door minstens drie personen;
  • biedt cursussen aan volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR);
  • werkt met instructeurs en docenten die beschikken over een geldig NRR-certificaat;
  • biedt basis- en herhalingscursussen aan in reanimatie- en AED-onderwijs aan alle inwoners van een buurt, (deel)gemeente of regio;
  • werkt op vrijwilligersbasis;
  • gebruikt lesmaterialen, beschikbaar gesteld door de Hartstichting en de NRR.